เกี่ยวกับเรา 
 
 

บริษัท ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการให้เช่า
และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารภายใต้แบรนด์ Canon
และ Xerox ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นประโยชน์ของลูกค้า
เป็นสำคัญ ในการตัดสินใจเลือกเช่า หรือซื้อเครื่องถ่ายเอกสารกับเราเพื่อนำไปใช้ในองค์กรของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางเราจะคัดสรรสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดี
         
        ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรของท่าน ดำเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด ประหยัด และมีคุณภาพต่อไป

 

 

 
 

มาตรฐานการให้บริการ


 

  • บริการเข้าซ่อมรวดเร็ว
  • มีช่างประจำเขต อยู่ประจำแต่ละเขต ไว้คอยบริการท่าน
  • ตรวจสภาพเครื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • บริการฟรี ผงหมึก อะไหล่ และบริการซ่อม ตลอดระยะเวลาการเช่า